Fitness životní styl

8. 8. 2019

Fitness životní styl

Pokud pracujete fyzicky, jistě znáte a oceníte důležitost pracovní výkonnosti, což je schopnost provádět práci o určité intenzitě

Pokud pracujete fyzicky, jistě znáte a oceníte důležitost pracovní výkonnosti, což je schopnost provádět práci o určité intenzitě bez zvláštního vyčerpání po určitou dobu, tedy silový fitness.

Pokud máte sílu i výdrž na to, abyste několik hodin řezali a štípali dřevo, nebo odcvičíte hodinový trénink v posilovně a potom ujedete 30 km na kole. V myslích obyčejných lidí je fitness spojován více s vytrvalostí, např. během nebo dálkou jízdou na kole, jedná se však o vytrvalosti (aerobní kapacitu) srdečně-cévního systému.

Fitness

Fitness ve skutečnosti obsahuje několik odlišných kvalit a můžeme hovořit o srdečně-cévním, silovém nebo vytrvalostním fitnessu. Takové dělení tak fitnessu rozlišuje specifické typy, požadované pro dané druh činnosti či sportu.

Příkladem může být třeba běžec s nedostatečně silnými stabilizačními svaly, který stejně bude mít menší šanci na vítězství a to i přesto, že jeho dýchací a oběhový systém má mimořádně výkonný, ale rychleji se vyčerpá a bude náchylnější ke zraněním.

Tři faktory fitnessu:

  • Pracovní kapacita – je obecná schopnost těla podávat výkony o různé intenzitě a trvání v návaznosti na energetické systémy
  • Fitness – specifická schopnost používat pracovní kapacitu k provedení určitého úkolu v daných podmínkách
  • Připravenost – na rozdíl od fitnessu není stálá, ale během času se mění. Obsahuje pomalu se měnící složku (fitness) a složku rychlou, což je činností vyvolaná únava