Provozní řád

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 • při vstupu se zákazník prokáže platnou permanentkou nebo zakoupí jednorázové vstupné
 • při prvním vstupu se cvičící seznámí s provozním řádem a podepíše se do knihy návštěvníků
 • v celém prostoru fitness je zakázáno kouřit
 • je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje
 • zakoupené nápoje konzumovat pouze u baru
 • konzumace vlastních nápojů a jídel je v prostorách fitness zakázáno
 • šatna a skříňky nejsou trezor, cenné věci uschovejte u obsluhy v baru
 • cvičící musí dosáhnout věku 15 let
 • děti do 14 let jen s doprovodem osoby starší 18 let
 • první pomoc zajišťuje obsluha baru
 • ceník služeb je stanoven provozovatelem

CVIČÍCÍ JE POVINEN

 • řídit se pokyny a radami instruktora fitness
 • používat čistou sportovní obuv
 • používat čisté sportovní oblečení a ručník
 • ručník pokládat na lavičku a cvičební stroje
 • po cvičení uložit cvičební nářadí na své místo
 • z nářadí utírat svůj pot
 • nerušit ostatní při cvičení a být ohleduplný a slušný vůči ostatním cvičencům
 • na sociálním zařízení dbát na pořádek

PROVOZOVATEL JE POVINEN

 • udržovat pořádek a čistotu v prostorách fitness
 • dbát na hygienu cvičení

Ve Frýdku-Místku 1. 1. 2022
Ivo Stýskala
provozovatel